Rejestracja

Rejestracja stomatologiczna:

Chełm, ul. Wołyńska 32

Tel: 82 563 13 53

       82 565 13 53

Pokrówka, ul. Gminna 16

Tel: 82 563 13 43

WSPÓŁPRACA

Posiadamy do wynajęcia gabinety lekarskie i duży gabinet przeznaczony pod działalność zabiegową lub diagnostyczną. Chętnych zapraszamy do współpracy i kontaktu pod numerem telefonu: 82 563 13 53.

wirtualne zwiedzanie przychodni Chełm ul. Wołyńska

wirtualne zwiedzanie przychodni Pokrówka ul. Gminna

dr n. med. Krzysztof Wojewoda

Dane personalne: dr n. med. Krzysztof Wojewoda
Specjalizacja: ginekolog-położnik
Godziny Przyjęć: wtorek, środa, piątek od godziny 15:00
pok. 24
rejestracja telefoniczna
Tel: 82 563 13 53, 82 565 13 53

CURRICULUM VITAEP1260200

Dane personalne- Dr n. med. Krzysztof Wojewoda

Zam. 22-100 Chełm. Ul. Ks. Stanisława Brzóski 21 a.

Data i miejsce urodzenia - 13.08.1955 Dęblin.

Telefon kontaktowy - 082 563 13 53 , 082 5651353, 0602 572 028

Wykształcenie.

wyższe - Absolwent Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Lublinie.

1974-1980 - Studia na Akademii Medycznej w Lublinie

15.10.1980 r.- Dyplom lekarza

25.04.1985 r. - Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa pod kierunkiem dr n. med. Krystyny Bartoszewskiej.

24.11.1989 r. - Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii pod kierunkiem dr n. med. Krystyny Bartoszewskiej.

2001-2002r -Studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

16.06.2002 - Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie służbą zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym.

4.05.2004 - Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyny nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z Oddz. Anglojęzycznym i Oddz. Stomatologicznym Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej ,,Wpływ palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną w okresie okołoporodowym „ pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Paszkowskiego.

Stopień wojskowy: porucznik rezerwy

Kursy i szkolenia

20-21.10.2006 - kurs histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej

w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznejw Warszawie w WIM pod kierunkiem prof. dr hab.n.med. Włodzimierza Baranowskiego i prof. Stefano Betocchi Uniwersytet Bari, Włochy.

20-23. 09. 2006 - szkolenie- ZAAWANSOWANE TECHNIKI LAPAROSKOPOWE

- HISTERECTOMIA, LAPAROSKOPIA W CIĄŻY Pod kierunkiem doc. dr hab.n. med. Marka Klimka

1.04.2006 -Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Problemy związane z diagnostyką i terapią chorób serca u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią" zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej, Polskie Towarzystwo Anastezjologi i intensywnej Terapii w Lublinie.

18-19.05. 2006- szkolenie- ,,Zaawansowane Techniki Laparoskopowe w Ginekologii" w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej w Warszawie w WIM pod kierunkiem prof. dr hab.n.med. Włodzimierza Baranowskiego

23.06.2006 - kurs-,,Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego z zastosowaniem systemów Gynecare PROLIFT" pod kierunkiem prof. dr hab.n.med. Tomasza Rechbergera Kierownika II Katedry i Kliniki Ginekologii AM SPSK 4 w Lublinie.

  1. - ,,Kurs endoskopii operacyjnej" pod kierunkiem prof. Dr hab. n. med. Tomasza Rechbergera Kierownika II Katedry i Kliniki Ginekologii AM SPSK 4 w Lublinie.

23-24.04.2006- kurs- ,,Nowoczesne techniki laparoskopowe w ginekologii operacyjnej" pod kierunkiem prof. dr hab. n. med., prof. nadzw. UM w Łodzi Krzysztofa Szyłło Kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

2006 -Certyfikat uczestnictwa w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Ginekologia 2006 Standardy postępowania, najnowsze doniesienia pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Tomasza Paszkowskiego,

pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Marka Spaczyńskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Romualda Dębskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Tomasza Pertyńskiego.

7.10.2006 -Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ,,Aktualne problemy w ginekologii i położnictwie" pod patronatem naukowym Prof. dr hab. med. Jana Oleszczuka Kierownika Katedry I Kliniki

Położnictwa i Perinatologii im. Prof. F. Skubiszewskiego AM w Lublinie.

28-30. 09.2006 -Certyfikat uczestnictwa w XXIX KONGRESIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO ,, Kobieta współczesna" w Poznaniu

16-17.09.2005 -Certyfikat uczestnictwa w sympozjum KONTROWERSJE W GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jana Kotarskiego Kierownika I Katedry i Kliniki Ginekologii AM w Lublinie.

12-14. 05.2005 -Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim Sympozjum Sekcji Uroginekologii PTG ,, Nowe trendy w uroginekologii" pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Tomasza Rechbergera Kierownika II Katedry i Kliniki Ginekologii AM SPSK 4 w Lublinie.

11.04.2005 -Certyfikat uczestnictwa w doskonalącym kursie praktycznym ,,Zaawansowane operacje laparoskopowe w ginekologii " pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Tomasza Rechbergera Kierownika II Katedry i Kliniki Ginekologii AM SPSK 4 w Lublinie.

2.05.2005 -Certyfikat uczestnictwa w ,,Doskonalącym kursie praktycznym w zakresie operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodami: Obturator TVT & Pre-pubic TVT" pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jana Kotarskiego Kierownika Kliniki Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie.

22-23.10.2004 -Certyfikat uczestnictwa w VI Sympozjum Ekologia Prokreacji Człowieka ,, Jak zapobiegać szkodom jatrogennym w położnictwie i ginekologii organizowanym przez III Katedrę i Klinikę Ginekologii w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Tomasza Paszkowskiego,

10.2003 -Certyfikat uczestnictwa w warsztatach histeroskopowych organizowanych przez III Katedrę i Klinikę Ginekologii w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Tomasza Paszkowskiego,

6.12.2002 -Certyfikat uczestnictwa w III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ KOBIETA I TYTOŃ ,,Narodziny wolne od dymu" w Poznaniu.

  1. --Certyfikat uczestnictwa w XI Sympozjum Sekcji Gestozy i Nadciśnienia w ciąży PTG "pod patronatem naukowym Prof. dr hab. med. Jana Oleszczuka Kierownika Katedry I Kliniki Położnictwa i Perinatologii im. Prof. F. Skubiszewskiego AM w Lublinie.

  1. -kurs doskonalący w zakresie ,, Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet" Instytut Matki i Dziecka w Warszawie pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Romana Tomeckiego.

  1. -kurs doskonalący w zakresie ,,Operacje narządów rodnych drogą pochwową" pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Jacka Suzina Dyrektora Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi.

  1. -Certyfikat uczestnictwa w obradach LUBELSKICH DNI MEDYCYNY PERINATALNEJ pod patronatem naukowym Prof. dr hab. med. Jana Oleszczuka Kierownika Katedry I Kliniki Położnictwa i Perinatologii im. Prof. F. Skubiszewskiego AM w Lublinie.

14-15.06.1996 -Certyfikat i, egzamin i świadectwo umiejętności pozwalające samodzielnie wykonywać badania ultrasonograficzne w zakresie ginekologii i położnictwa potwierdzony przez prof. dr hab. n. med Marka Spaczyńskiego i prof. dr hab. n. med. Tadeusza Pisarskiego.

  1. -kurs doskonalący w zakresie Kriochirurgii w Lublinie.

  1. -kurs doskonalący w zakresie Laseroterapii w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe:

01.12.1981 r. - rozpocząłem pracę i do chwili obecnej pracuję w oddziale

Położniczo-Ginekologicznym w Chełmie.

  1. - pełniłem obowiązki nauczyciela położnictwa i chorób kobiecych w liceum i studium medycznym w Zespole Szkół Medycznych w Chełmie.

1985- 1987 r.- szkoliłem przyszłe kadry położnych w Szkole Położnych w Zespole Szkół Medycznych w Chełmie

1981-1987 -dodatkowo pełniłem funkcję lekarza dyżurnego wyjazdowego w Dziale Pomocy Doraźnej w Chełmie.

Od 1994 - pełnię funkcję koordynatora do spraw szkolenia lekarzy rodzinnych z zakresu ginekologii i położnictwa.

01.09 .95 - 01. 02. 99r .- byłem zastępcą ordynatora Oddziału Położniczo­ Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Chełmie.

20.11.1997 r –w tym czasie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Chełmie szpitalem II poziomu opieki perinatalnej, a Regionalnym Ośrodkiem Opieki Perinatalnej w Lublinie - w sprawie wprowadzenia trójstopniowej opieki perinatalnej w województwie lubelskim.

01.02.1999 r podjąłem obowiązki Ordynatora Oddziału Położniczo- Ginekologicznego w Chełmie.

18.12.2000 r. - 17.12. 2006 r. - z konkursu zostałem zatrudniony na stanowisku Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Chełmie.

1999 r. z mojej inicjatywy przebudowano salę porodową tworząc oddzielne dwie sale porodowe umożliwiające poród w warunkach intymnych i naturalnych, pokój porodu rodzinnego.

2000 r. -UNICEF oceniając oddział Położniczo-Ginekologiczny SP ZOZ w Chełmie, przyznała tytuł ,,Szpitala Przyjaznego Dziecku",

2000 r -aktywnie realizuję program zapobiegania wcześniactwu,

2000 r - program profilaktyki wad cewy nerwowej

2000 r -powstała Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Chełmie

2001r - po raz pierwszy w szpitalu w Chełmie wprowadziłem nową technikę

operacyjną cięcia cesarskiego bez peritonizacji rozszerzając ją na operacje ginekologiczne, co znacznie skróciło czas operacji i zmniejszyło ilość powikłań. 2002r -rozszerzyłem zakres operacji wprowadzając operacje laparoskopowe w oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Chełmie.

2005r - wprowadziłem nowe metody w oddziale Ginekologicznym w Chełmie operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodami:

Obturator TVT & Pre-pubicTVT".

2005-2006r - wykonałem w Chełmie pierwsze badania urodynamiczne.

2007r - wprowadziłem w Chełmie histeroskopię, jako metodę

diagnostyczną i leczniczą mało inwazyjną stosowaną w innych ośrodkach do diagnostyki śluzówki jamy macicy .


© Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lek-Dent
wykonanie: projektowanie stron